Legendarny CEDET znów otwarty dla Warszawy.

18.05.18

Pierwsi klienci będą mogli odwiedzić zrewitalizowany budynek jeszcze w tym miesiącu Spółka IMMOBEL Poland, inwestor i deweloper słynący z realizacji spektakularnych projektów, zakończył rewitalizację i rozbudowę legendarnego CEDET-u, zlokalizowanego w samym sercu Warszawy przy ul. Kruczej 50. Zgodnie z zamysłem inwestora, zbudowany w latach 50-tych XX wieku Centralny Dom Towarowy odzyskał swój pierwotny charakter i już niebawem stanie się wizytówką Warszawy oraz miejscem spotkań jej mieszkańców oraz osób odwiedzających stolicę.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 400 mln PLN. Prace, które rozpoczęły się na początku 2015 r., objęły także remont chodników przylegających do budynku, wymianę oświetlenia ulic oraz odświeżenie fasad sąsiednich kamienic. CEDET jest już prawie w całości skomercjalizowany – pierwsi najemcy wprowadzą się do budynku jeszcze w tym miesiącu.

Immobel Poland – spółka córka firmy Immobel Group, słynącej na świecie z realizacji  nieszablonowych projektów w centrach miast, po 3 latach prac oddała do użytku zrewitalizowany budynek CEDET-u. Od początku procesu i we wszystkich swoich działaniach, spółka przywiązywała szczególną wagę do historyczno-kulturowej wartości obiektu, dzięki czemu Centralny Dom Towarowy odzyskał swoją dawną świetność.

„Rewitalizacja Cedetu była wypadkową przyszłościowego myślenia o budynku, dostosowania go do dzisiejszych realiów i potrzeb z jednoczesnym poszanowaniem jego historii. Chcieliśmy, aby ten budynek, tak jak w czasach, których powstawał był wizytówką Warszawy i miejscem spotkań jej mieszkańców. Dzisiaj  z pełną odpowiedzialnością możemy powiedzieć, że tak się stało i oddajemy  warszawiakom piękny budynek, który podniesie jakość przestrzeni miejskiej na tym obszarze, a także ją ożywi i uatrakcyjni.” – powiedział Jacek Wachowicz, prezes IMMOBEL Poland.

„Z uwagi na zabytkowe  walory  CEDET-u i ogromną wartość sentymentalną, jaką ten  budynek ma  dla warszawiaków, realizacja projektu była dla nas dużym wyzwaniem. Zależało nam na tym, aby przywrócić CEDET-owi rozmach, który utracił po pożarze w 1975 r., dlatego też przywiązywaliśmy wagę do każdego, nawet  najmniejszego  detalu.  Przez  cały  czas  trwania  prac ściśle współpracowaliśmy  z  Biurem Stołecznego  Konserwatora  Zabytków  i  firmą  Arcadis,  która nadzorowała  proces  drobiazgowego odtwarzania wszystkich elementów, charakterystycznych dla tego modernistycznego budynku” – dodała Patrycja Van Triet, Project Manager IMMOBEL Poland.

Na budynku został już zainstalowany neon z charakterystyczną strzałką, będący odwzorowaniem pierwowzoru z lat 50-tych. Na frontowej elewacji CEDET-u zagości również neon z literami CeDeT, który będzie nawiązaniem do historycznego  neonu CDT oraz obecnej nazwy budynku. Nową część neonu z literami CeDeT, na które będzie wskazywała rozświetlona już strzałka, będzie można podziwiać na fasadzie budynku już od lipca br.