Rynek biurowy w Warszawie - IV kwartał 2013

29.01.14

Najnowszy raport, w którym Knight Frank podsumował IV kwartał 2013 roku na rynku biurowym w Warszawie. Poza opisem od strony podaży i popytu, został podsumowany także rynek od strony inwestycyjnej.

 

Wypowiedź Elżbiety Czerpak, Dyrektor Działu Badań Rynku w Knight Frank:

 

„Warszawa, z łącznymi zasobami 4,12 mln m2 powierzchni biurowej, pozostaje najbardziej rozwiniętym rynkiem biurowym w Polsce. W 2013 roku oddano do użytku 17 budynków biurowych, które powiększyły zasoby stołecznego rynku o 294.000 m2 nowoczesnej powierzchni biurowej.

 

Należy podkreślić, że na koniec grudnia 2013 roku podaż w budowie osiągnęła nienotowany dotychczas poziom – na etapie realizacji zidentyfikowano około 721.000 m2 powierzchni biurowej.

 

Wzmożonej aktywności deweloperów towarzyszył ożywiony popyt obserwowany w sektorze biurowym, co znalazło odzwierciedlenie w liczbie zawartych transakcji. W 2013 roku podpisano umowy najmu około 633.600 m2 powierzchni biurowej, natomiast roczna absorpcja netto wyniosła 191.000 m2 i osiągnęła najwyższy poziom od 5 lat.

 

Znacząca ilość nowej podaży oddanej do użytku w 2013 roku przyczyniła się do wzrostu wskaźnika pustostanów. Tendencja wzrostowa obserwowana jest już od dwóch lat. W IV kwartale 2013 roku wskaźnik ten wyniósł 12,7% i był wyższy o 2 pp. w stosunku do końca 2012 roku.

 

W 2013 roku w Warszawie nabywców znalazły nieruchomości biurowe o łącznej wartości 909,8 mln EUR, czyli jedynie o 8 mln EUR mniej niż w roku 2012. Wysoka aktywność inwestorów została odnotowana także w innych segmentach rynku nieruchomości inwestycyjnych. Skumulowana wartość projektów sprzedanych w Polsce w 2013 roku wyniosła ponad 3 mld EUR.”

 

Pobierz raport…

 

Źródło: Knight Frank Sp. z o.o.