Formularz kontaktowy
Jeśli masz jakieś pytania - zadzwoń +48 602-232-667 lub skorzystaj z formularza poniżej.

Formularz logowania
Przepraszamy! Nie ma możliwości rejestracji!

Przedsiębiorczy Wrocław 2030

strategia liczby Przedsiębiorczy Wrocław 2030

Edukacja przedsiębiorczości wśród dzieci i młodzieży, promocja wrocławskiego biznesu oraz system wsparcia zarówno dla małych, jak i dużych firm – m.in. takie elementy zawiera Strategia Rozwoju Przedsiębiorczości Miasta Wrocławia „Przedsiębiorczy Wrocław 2030”. Dokument ma wesprzeć rozwój biznesu i jego otoczenia w stolicy Dolnego Śląska.

Zgodnie z założeniami strategii, za kilkanaście lat Wrocław ma być inteligentnym miastem o gospodarce opartej na wiedzy, metropolią oferującą przedsiębiorcom dobre warunki do prowadzenia biznesu, wykorzystującą przy tym swój potencjał akademicki.

– Ten dokument to drogowskaz dla wszystkich podmiotów zajmujących się wspieraniem przedsiębiorczości we Wrocławiu. Ma on przyspieszyć rozwój miasta do 2030 roku w obszarze biznesu. Chcemy, by Wrocław był miastem integracji przedsiębiorców, wymiany wiedzy i dobrych praktyk oraz miejscem, w którym młodzi wrocławianie mają okazję czerpać wzorce od doświadczonych przedsiębiorców – mówi Marcin Urban, skarbnik miasta i przewodniczący Rady ds. Przedsiębiorczości.

Instytucje Przedsiębiorczy Wrocław 2030

Instytucje Przedsiębiorczy Wrocław 2030

Strategia została opracowana przez Radę ds. Przedsiębiorczości działającej przy Prezydencie Wrocławia. Jej członkowie to przedstawiciele izb gospodarczych, stowarzyszeń przedsiębiorców, organizacji pracodawców, parków technologicznych i przemysłowych, funduszów gospodarczych i administracji publicznej.

– Opracowana strategia wynika z przyjętego 15 lutego 2018 r. Uchwałą Rady Miejskiej dokumentu „Strategia Wrocław 2030”. Jednym z głównych celów „Przedsiębiorczego Wrocławia 2030” jest kreowanie powiązań gospodarczych i kontaktów naukowych. Chodzi także o stworzenie jak najlepszych warunków dla rozwoju lokalnych przedsiębiorców. To dzięki nim nasze miasto staje się coraz bardziej kreatywne – dodaje Marcin Urban.

Najbliższe działania

Najważniejszym cele zawarte w strategii to edukacja w zakresie kultury przedsiębiorczości w mieście, rozwój systemu wsparcia przedsiębiorczości i współpraca na jej rzecz oraz działania promocyjne. W sumie w ramach strategii będzie podejmowane kilkadziesiąt projektów i inicjatyw.

strategia liczby Przedsiębiorczy Wrocław 2030

strategia liczby Przedsiębiorczy Wrocław 2030

– W strategii zaplanowaliśmy wiele różnych działań, które mają pomóc budować kulturę przedsiębiorczości we Wrocławiu, co przełoży się na szybszy rozwój biznesu i lokalnej gospodarki, a także na promocję wrocławskich przedsiębiorców. Część projektów zaczniemy od początku, część kontynuujemy i integrujemy, tak żeby jeszcze mocniej budować markę, jaką jest Wrocław – podkreśla Piotr Kubiński, moderator prac nad „Strategią Przedsiębiorczości 2030” z firmy Dozamel Sp. z o.o., która zarządza Wrocławskim Parkiem Przemysłowym.

– Bardzo ważnym aspektem zawartym w strategii jest edukacja dzieci i młodzieży. Budowanie w najmłodszych przedsiębiorczych cech, które potem mogą oni wykorzystywać nie tylko w biznesie, ale również w codziennych decyzjach czy w życiu prywatnym, jest niezwykle ważne. Robimy to i zamierzamy kontynuować z wykorzystaniem takich narzędzi, jak przedstawienia teatralne, warsztaty i zabawy – wyjaśnia Janina Woźna, dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego UMW.

Najważniejsze działania w ramach realizacji strategii w 2020 r. to:

  • lekcje przedsiębiorczości dla prawie 6 tys. uczniów w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych i przedszkolach,
  • stworzenie kompleksowego serwisu informacji gospodarczej, prezentującego potencjał inwestycyjny Wrocławia,
    kontynuacja działań w ramach formatu WAZA – m.in. realizacja i wdrożenie projektów biznesowych „dla firm” i „z firmami”, tworzonych przy zaangażowaniu pracy studentów,
  • uruchomienie przestrzeni wspierającej przedsiębiorczość akademicką dla uczelni wyższych w otoczeniu dojrzałego biznesu,
  • utworzenie Certyfikatu Wrocławskiego Przedsiębiorcy,
  • organizacja wydarzeń z cyklu Startup Wrocław.

Do pobrania: Strategia Rozwoju Przedsiębiorczości Miasta Wrocławia „Przedsiębiorczy Wrocław 2030”.