Formularz kontaktowy
Jeśli masz jakieś pytania - zadzwoń +48 602-232-667 lub skorzystaj z formularza poniżej.

Formularz logowania
Przepraszamy! Nie ma możliwości rejestracji!

WRF opublikował dane dotyczące rynku biurowego w Warszawie za II kw. 2012

Warsaw Research Forum opublikował dane dotyczące warszawskiego rynku powierzchni biurowych za II kwartał 2012 r. Dane rynkowe, które są przygotowywane wspólnie przez zespół analityków, dotyczą zasobów nowoczesnej powierzchni biurowej, nowych obiektów oddanych do użytku, ilości i wielkości transakcji wynajmu oraz ilości powierzchni niewynajętej.

  • Na koniec I połowy 2012r. całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej w Warszawie wyniosły 3 689 700 mkw. W II kwartale 2012r. do użytku oddanych zostało 5 inwestycji biurowych o łącznej powierzchni 45 000 mkw. Aktywność deweloperska koncentrowała się w lokalizacjach Poza Centralnych, gdzie dostarczono blisko 90% nowej podaży.
  • Współczynnik powierzchni niewynajętej dla Warszawy odnotował nieznaczny wzrost i ukształtował się na poziomie 7,4%. Wskaźnik pustostanów w strefach Centralnych wzrósł do 8,2% (wobec 7,4% na koniec I kw. 2012r.). W przypadku lokalizacji Poza Centralnych współczynnik powierzchni niewynajętej zmniejszył się o 20 punktów bazowych do poziomu 7,0%.
  • Całkowity wolumen transakcji zarejestrowany w II kwartale 2012r. wyniósł 172 800 mkw., co stanowi 38% wzrost w porównaniu z I kwartałem 2012r. Najwyższą aktywność odnotowano w strefach: Południowej Górnej (47%), Południowej Zachodniej (19,4%) oraz na Obrzeżach Centrum (15,4%).
  • Udział umów przednajmu w popycie na powierzchnię biurową wyniósł 35% (60 600 mkw.) i wzrósł o 13 punktów procentowych w porównaniu do poprzedniego kwartału. Renegocjacje i przedłużenia stanowiły 33% (57 700 mkw.) wolumenu transakcji, podczas gdy udział nowych umów zmniejszył się do poziomu 28% (49 100 mkw.).
    • Największą transakcją odnotowaną w II kwartale 2012r. był przednajem zawarty przez T-Mobile (Polska Telefonia Cyfrowa), który zajmie 27 000 mkw. w dedykowanym dla niego projekcie T-Mobile Office Park (strefa Południowa Górna). Wśród pozostałych umów podpisanych w omawianym okresie można wymienić renegocjację 9 100 mkw. zawartą przez Axel Springer w Trinity Park I (strefa Południowa Górna), 7 000 mkw. renegocjowane przez AXA w Warsaw Trade Tower (Obrzeża Centrum) a także przednajem 6 800 mkw. przez Allianz w projekcie Łopuszańska Business Park (strefa Południowa Zachodnia).

Źródło: Colliers International

Pobierz raport…