Formularz kontaktowy
Jeśli masz jakieś pytania - zadzwoń +48 602-232-667 lub skorzystaj z formularza poniżej.

Formularz logowania
Przepraszamy! Nie ma możliwości rejestracji!

Biurowiec Warta Tower w Warszawie sprzedany

Zarząd Griffin Premium RE.. N.V. („Spółka”) ogłasza, że Spółka, za pośrednictwem podmiotów kontrolowanych przez Spółkę („Kupujący”), zawarła umowę sprzedaży z KREH2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Chmielna S.á r.l. („Umowa”). Zgodnie z Umową, Kupujący nabyli 100% praw i obowiązków w Chmielna Inwestycje KREH2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa („Spółka Przejmowana”), posiadającej tytuł prawny do budynku biurowego Warta Tower w Warszawie. Łączne wynagrodzenie z tytułu nabycia praw i obowiązków w Spółce Przejmowanej wynosi ok. 55 milionów Euro, które to wynagrodzenie podlegać będzie korekcie uwzględniającej wartość aktywów netto na dzień zawarcia Umowy w oparciu o bilans na zamknięcie Spółki Przejmowanej.

Zakup jest finansowany środkami pochodzącymi z drugiej transzy kapitału udostępnionego Spółce przez podmiot powiązany z jej głównym akcjonariuszem – Globalworth Asset Managers S.R.L., tj. przez spółkę Globalworth Finance Guernsey Limited, w ramach krótkoterminowego kredytu pomostowego opisanego w raporcie bieżącym nr 34/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku, w kwocie 55 milionów Euro.

Zgodnie z Umową, Sprzedający udzielają Kupującym standardowych gwarancji i zwolnień z odpowiedzialności zwyczajowo stosowanych w transakcjach tego typu. Zobowiązania Sprzedających w ramach Umowy objęte są poręczeniem udzielonym przez Kulczyk Real Estate Holding S.á r.l.

Budynek biurowy będzie stanowił część generującego przychody portfela nieruchomości komercyjnych Spółki. Warta Tower obejmuje około 28.000 m. kw. powierzchni wynajmowalnej brutto, generuje rocznie około 5,9 miliona Euro przychodów z czynszów najmu, jej współczynnik wynajęcia wynosi około 92%, a ważony średni okres najmu wynosi około 3,5 roku.

Źródło: iGPW